top of page

Udvalg

Hans Kristoffersen

tlf. 2170 0470

hk@cpt-as.dk

- Bygning af nye kajaker
- PR

Morten Jørgensen

tlf. 50904266

alamemo@gmail.com

- Kasserer

Jesper Vagn Christensen

tlf. 2291 8111

jespervagn@hotmail.com

- Festter
-PR

Allan Rasmussen

tlf 30127754

allanras@outlook.dk

- Lokaler og grej
- Bygning af nye Kajaker


Birthe Godske
tlf. 2140 6327
birthegodske@gmail.com

- Fester, jul/nytår
 Kim Brix

tlf. 2116 5070

family-brix@email.dk
- Tirsdags- og Søndagsroning
- Kommunikation

Hans Pade Nielsen
tlf. 2221 0315
hasinge09@gmail.com
- Regnskab

Ellen Sværke
tlf. 5015 0013
ellen20179@hotmail.com
- Dåb
- Torsdagsroning

Birgitte Højgaard
tlf 21689111
hojgaard29@gmail.com
- Roinstruktør

 

Webmaster

Jacob Severin

jacobseverin@yahoo.dk

Hans Formand.jpg
Morten Jørgensen.jpg
Jesper.jpg
Medlem Allan Rasmussen.jpg
Birthe Godske medlem.jpg
supleant kim Brix.jpg
Hans Pade Nielsen.jpg
Ellen Sværke.jpg
bottom of page