Generalforsamling 2020

Den Årlige Generalforsamling afholdes

den 10. marts kl 19.00 i klubbens lokaler.

Dagsorden i henhold til vedtægterne, som

 du  kan se her.